Factum Nieuws

december 1, 2017
Het Wmo-convenant is een overeenkomst tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de aangesloten aansprakelijkheidsverzekeraars. De gemeenten ontvangen een bedrag per inwoner waardoor letselschadeslachtoffers in aanmerking kunnen komen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Hiermee is het regresrecht door de aansprakelijkheidsverzekeraars afgekocht bij 386 gemeenten, 2 gemeenten doen niet mee.