Beleid

Strategie en beleidsadvies wonen, zorg en welzijn

Decentralisatie van overheidstaken zorgt ervoor dat gemeenten de inrichting van het sociaal domein moeten aanpassen. Nieuwe wetten, meer taken en andere verantwoordelijkheden vragen om grote stappen in de uitwerking van sociale vraagstukken. Bovendien zorgt het voor veel tijdelijk werk. Creativiteit is dan het antwoord. Wij ondersteunen je bij het creëren van mogelijkheden en oplossingen.

Wat we voor je kunnen doen

Onze ervaren beleidsadviseurs kunnen je begeleiden en ondersteunen bij het vormgeven, implementeren en uitvoeren van de Wmo en Jeugdwet. Zij zijn een gesprekspartner en hebben veel ervaring in het sociaal domein. 

Naast strategisch advies zijn zij in te zetten voor professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw en bestaand beleid voor maatschappelijke problemen. Zij bekijken een vraagstuk integraal en leggen slimme verbindingen, zodat de oplossing altijd bij jouw organisatie past en direct te gebruiken is.

Lopen de doorlooptijden van Wmo-meldingen weer op? Onze adviseurs kennen en begrijpen het sociaal domein. Huur ze in voor extra capaciteit of om het werkproces aan te pakken!

Daarom kies je voor Factum:

1) Onze adviseurs

Naast onafhankelijkheid kun je van onze beleidsadviseurs een scherpe, kritische blik verwachten. Zij hebben een flinke dosis ervaring en bezitten over bestuurlijke en politieke sensitiviteit. 

Vaak worden onze beleidsadviseurs ingehuurd op consultancy basis. Heb je voor langere termijn behoefte aan extra capaciteit?
Bekijk ook eens onze mogelijkheden voor detachering.

2) Beleid vs. uitvoering

Van strategie tot implementatie. Van bestuurder tot burger. Onze beleidsadviseurs vullen het gehele spectrum van beleidswerk in.

3) Lerend vermogen

Onze beleidsadviseurs adviseren altijd vanuit hun eigen ervaringen en deskundigheid, maar verliezen nooit de gemeentelijke of regionale situatie uit het oog. Elke situatie is anders. En die kennis nemen zij weer mee naar volgende opdrachten.

Voorbeeld van een project

De Westfriese gemeenten zullen op 1 januari 2020 overstappen naar resultaatgericht indiceren en financieren van de Wmo en de Jeugd. Factum ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van het perspectiefplan, harmoniseren en aanpassen van verordeningen, beleidsregels en financiële besluiten. Hierbij wordt samengewerkt met de collega’s van de toegang (wijkteams) en inkoop & contractmanagement.
 
Deze regionale transformatie valt samen met de introductie van het abonnementstarief en de lancering van pgb 2.0. Het gaat om vele veranderingen waar inwoners, cliëntenadviesraden en de zeven gemeenteraden goed in moeten worden meegenomen. In 2022 zal er vervolgens een evaluatie zijn.

Theijs van Welij, senior adviseur Factum, juni 2019