Doe de Factum Quickscan
contractmanagement!

Start de scan

Beleid

Beleidsadvies wonen, zorg en welzijn

Door de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten is het nodig om de inrichting van het sociaal domein aan te passen. Nieuwe wetten, meer taken en andere verantwoordelijkheden leiden ertoe dat gemeenten grote stappen moeten zetten in de uitwerking van sociale vraagstukken. Daarnaast zorgen wetswijzigingen en -aanpassingen tot veel tijdelijk werk voor gemeenten. Dit vraagt om creativiteit bij de inrichting van het sociaal domein. Factum Advies richt zich op het creëren van mogelijkheden en het bieden van oplossingen voor kwesties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Strategie en beleidsadvies

Factum is gesprekspartner voor de overheid en voor aanbieders van zorg. Wij begeleiden en ondersteunen u bij het vormgeven, implementeren en uitvoeren van de Wmo en de Jeugdwet. Naast strategisch advies kunt u Factum Advies inzetten voor professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw en bestaand beleid voor maatschappelijke problemen. Door integraal te kijken en slimme verbindingen te leggen, zijn de oplossingen altijd maatwerk en direct toepasbaar in de praktijk.

Onze adviseurs

Van al onze beleidsadviseurs mag u onafhankelijkheid en een scherpe, kritische blik verwachten. Met een flinke dosis ervaring, bestuurlijke en politieke sensitiviteit, zijn onze adviseurs van toegevoegde waarde voor uw organisatie. De beleidsadviseurs worden vaak ingezet op consultancy basis. Heeft u voor een langere termijn behoefte aan extra capaciteit? Bekijk dan de mogelijkheden van detachering van een beleidsadviseur.

Doorlooptijden van de meldingen Wmo lopen alweer op. Tijdelijk extra capaciteit, of nu eens echt kijken naar de processen?

Doorlooptijden van de meldingen Wmo lopen alweer op. Tijdelijk extra capaciteit, of nu eens echt kijken naar de processen?

Ondersteuning nodig op het gebied van (uitvoering van) uw beleid door adviseurs die het sociaal domein echt kennen en begrijpen? Neem contact op met Factum!

Beleid versus uitvoering

Wij vinden het belangrijk dat onze adviseurs het gehele spectrum van het beleidswerk kunnen in vullen: van strategie tot implementatie; van bestuurder tot burger. Juist doordat Factum Advies ook een grote vakinhoudelijke tak heeft houden onze beleidsadviseurs de impact en consequenties van beleid voor de dagelijkse uitvoering nauwlettend in de gaten en anticiperen zij daarop.

Lerend vermogen

Factum adviseurs adviseren altijd vanuit hun eigen ervaringen en deskundigheid maar verliezen de gemeentelijke en/of regionale situatie nooit uit het oog. Standaard beleidsplannen en projecten bestaan in onze optiek niet. En wat elders succesvol is geweest biedt nog geen garantie voor uw lokale situatie. Steeds opnieuw leren onze adviseurs ook van u, zodat zij deze bagage meenemen naar een volgende opdracht.

Projecten uitgevoerd door onze adviseurs binnen het sociaal domein:

  • Transformatie naar resultaat gericht werken
De Westfriese gemeenten stappen op 1 januari 2020 over naar resultaatgericht indiceren en financieren van de Wmo en de Jeugd.
De ondersteuning bestaat uit het opstellen van het perspectiefplan, harmoniseren en aanpassen van verordeningen, beleidsregels en financiële besluiten.
Hierbij wordt samengewerkt met de collega’s van de toegang (wijkteams) en inkoop/contractmanagement.
Deze regionale transformatie valt samen met de introductie van het abonnementstarief en de lancering van Pgb 2.0.
Het betreft een waaier aan wijzigingen waar inwoners, cliëntenadviesraden en de zeven gemeenteraden goed in meegenomen dienen te worden.
In 2022 is een evaluatie voorzien.

 

Theijs van Welij, senior adviseur Factum, juni 2019