Beleid

Strategie en beleidsadvies wonen, zorg en welzijn

Decentralisatie van overheidstaken zorgt ervoor dat gemeenten de inrichting van het sociaal domein moeten aanpassen. Nieuwe wetten, meer taken en andere verantwoordelijkheden vragen om grote stappen in de uitwerking van sociale vraagstukken. Bovendien zorgt het voor veel tijdelijk werk. Creativiteit is dan het antwoord. Wij ondersteunen je bij het creëren van mogelijkheden en oplossingen.

Wat we voor je kunnen doen

Onze ervaren beleidsadviseurs kunnen je begeleiden en ondersteunen bij het vormgeven, implementeren en uitvoeren van de Wmo en Jeugdwet. Zij zijn een gesprekspartner en hebben veel ervaring in het sociaal domein. 

Naast strategisch advies zijn zij in te zetten voor professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw en bestaand beleid voor maatschappelijke problemen. Zij bekijken een vraagstuk integraal en leggen slimme verbindingen, zodat de oplossing altijd bij jouw organisatie past en direct te gebruiken is.

Lopen de doorlooptijden van Wmo-meldingen weer op? Onze adviseurs kennen en begrijpen het sociaal domein. Huur ze in voor extra capaciteit of om het werkproces aan te pakken!

Daarom kies je voor Factum:

1) Onze adviseurs

Naast onafhankelijkheid kun je van onze beleidsadviseurs een scherpe, kritische blik verwachten. Zij hebben een flinke dosis ervaring en bezitten over bestuurlijke en politieke sensitiviteit. 

Vaak worden onze beleidsadviseurs ingehuurd op consultancy basis. Heb je voor langere termijn behoefte aan extra capaciteit?
Bekijk ook eens onze mogelijkheden voor detachering.

2) Beleid vs. uitvoering

Van strategie tot implementatie. Van bestuurder tot burger. Onze beleidsadviseurs vullen het gehele spectrum van beleidswerk in.

3) Lerend vermogen

Onze beleidsadviseurs adviseren altijd vanuit hun eigen ervaringen en deskundigheid, maar verliezen nooit de gemeentelijke of regionale situatie uit het oog. Elke situatie is anders. En die kennis nemen zij weer mee naar volgende opdrachten.

Voorbeelden van projecten

Implementatie van een nieuwe werkwijze na een aanbesteding van het leerlingenvervoer in de gemeente Diemen

De aanbesteding was geweest, de implementatie ging van start.

Wat kwam daar zoal bij kijken:

  • Kennismaken en afstemmen met de nieuwe vervoerder;
  • Overleg voeren met de consulenten die de aanvragen leerlingenvervoer behandelen;
  • Er voor zorgen dat de aanbieder de taken uitvoert, zoals die zijn opgenomen in het programma van eisen;
  • Een kennismakingsavond organiseren voor scholen, ouders en andere betrokkenen;
  • Regelmatig beleidsmatig overleg voeren met de vervoerder, i.v.m. klachten en andere zaken die zich voor deden met de overgang naar een nieuwe vervoerder.

 

Vooral in het begin van het nieuwe schooljaar was veel en snel schakelen nodig om ad hoc problemen op te lossen. De tijd nemen om zorgvuldig te communiceren met alle betrokkenen is van groot belang om de kinderen met een nieuwe vervoerder veilig en tevreden van en naar school te brengen.

 

Iny Bosdriesz, senior adviseur Factum, augustus-november 2019.

 

Gemeente Nijkerk

Onderzoek naar het realiseren van een 24/7 dekkend AED-netwerk in de gemeente Nijkerk, inclusief de kernen Nijkerkerveen en Hoevelaken. Om een netwerk te vormen is er idealiter om de 600 meter een AED beschikbaar, die voor een getraind persoon binnen 6 min bereikbaar is. Als eerste is er contact gezocht met de bestaande EHBO/AED stichting in de gemeente. Vervolgens is er een plan van aanpak geschreven, bestaande uit o.a. de volgende onderdelen:
– zorgen voor een startbudget;
– onderzoek naar al bestaande AED’s in winkels, bedrijven en bij particulieren;
– onderzoek welke mensen kunnen reanimeren. Waar wonen zij?
– zorgen voor publiciteit om burgers te werven als burgerhulpverlener;
– burgers scholen in reanimatie m.b.v. de plaatselijke EHBO-vereniging
– afstemmen met Hartslag.nu, opnemen in het landelijk netwerk Hartslag.nu;
– jaarlijkse inspecties/onderhoud AED’s borgen;

Deze acties hebben als resultaat dat als mensen 112 bellen in het geval van een hartstilstand in de gemeente Nijkerk, het AED-signaleringssysteem automatisch in werking treedt. De burgers met de juiste ‘papieren’ die het dichtst bij de locatie wonen
waar een ongeval (hartstilstand) heeft plaatsgevonden, worden gealarmeerd via een app of sms en zijn dan binnen 6 minuten bij een AED-apparaat. 
Ik vind het belangrijk dat ik als beleidsmedewerker gezondheidsbeleid heb bijgedragen aan de realisatie van een werkend AED-netwerk in de gemeente Nijkerk.

Iny Bosdriesz, senior adviseur Factum, opdracht periode april- oktober 2019

 

Westfriese gemeenten
De Westfriese gemeenten zullen op 1 januari 2020 overstappen naar resultaatgericht indiceren en financieren van de Wmo en de Jeugd. Factum ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van het perspectiefplan, harmoniseren en aanpassen van verordeningen, beleidsregels en financiële besluiten. Hierbij wordt samengewerkt met de collega’s van de toegang (wijkteams) en inkoop & contractmanagement.

Deze regionale transformatie valt samen met de introductie van het abonnementstarief en de lancering van pgb 2.0. Het gaat om vele veranderingen waar inwoners, cliëntenadviesraden en de zeven gemeenteraden goed in moeten worden meegenomen. In 2022 zal er vervolgens een evaluatie zijn.

Theijs van Welij, senior adviseur Factum,  opdracht juni 2019