Meld je aan voor onze

Trainings­dagen

-->

Beoordeling (financiële) eigen kracht binnen de Jeugdwet

23 januari 2020

In mijn rol als adviseur sociaal domein adviseer ik gemeenten bij complexe aanvragen binnen de Wmo en de Jeugdwet. De achterliggende periode betrof dit veel aanvragen voor individuele begeleiding binnen de Jeugdwet, waarbij de ouders de ondersteuning graag in de vorm van een pgb wilden verzilveren. Graag wil ik een casus met jullie delen.

Vraag gemeente

De betreffende gemeente in deze casus worstelde met de vraag op welke manier de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van de ouders beoordeeld kon worden. De gemeente refereerde naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van juli 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:2362). Zoals wellicht bekend heeft de CRvB in deze uitspraak geoordeeld dat het college slechts een voorziening hoeft te treffen als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van het gezin ontoereikend zijn.

De CRvB heeft hiervoor vier punten geformuleerd die meer nuance geven aan het begrip ‘eigen kracht’:

  1. Is de ouder in staat de noodzakelijke hulp te bieden?
  2. Is de ouder beschikbaar om de noodzakelijke hulp te bieden?
  3. Levert het bieden van de hulp door de ouder geen overbelasting op?
  4. Ontstaan er geen financiële problemen in het gezin als de hulp door de ouder wordt geboden?

Bij de gemeente in deze casus riep dit een nieuwe vraag op: hoe kan de gemeente beoordelen of er financiële problemen ontstaan in het gezin?

Beoordeling financiële problemen

Om deze vraag van de gemeente te kunnen beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van de QuickScan financiën die binnen FACTUM ontwikkeld is. De QuickScan financiën is een beoordeling waarmee snel bepaald kan worden of er wel of geen sprake is van financiële balans binnen het gezin. In deze casus bleek dat bij het gezin, door het opzeggen van de baan van de moeder, de inkomsten en uitgaven niet meer in balans waren.

Daarom zijn de ouders doorverwezen naar een budgetcoach die samen met hen een uitgebreide financiële beoordeling heeft uitgevoerd. In deze casus bleek het mogelijk om, middels budgetbeheer, de vaste en overige lasten weer in balans te brengen volgens Nibudnorm. Hiermee werd de financiële kracht van de ouders hersteld en was er, refererend aan de uitspraak van de CRvB, geen toegang tot de Jeugdwet.

Uitgangspunt Jeugdwet

Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdigen zelf ligt. Van ouders mag verwacht worden dat zij als het nodig is vergaande aanpassingen doen om dit te realiseren. Dit kan betekenen dat een ouder het eigen toekomstperspectief (carrière) of financiële situatie zal moeten bijstellen om voor het kind beschikbaar te zijn en de noodzakelijke zorg te kunnen bieden.

In deze casus betekende dit dat het gezin terugviel naar een situatie met een inkomen op modaal niveau.

Van belang is om ons te blijven realiseren dat mensen niet in Nibudnormen wonen maar in huizen. En dat het leven je soms kan raken. Een verandering in inkomen doet iets met de draagkracht en de draaglast van de ouders. Daarom zal elke situatie zorgvuldig in kaart moeten worden gebracht om zodoende vanuit maatwerk een gemotiveerde beslissing te kunnen nemen.

Terug naar overzicht

Waar ben je naar op zoek?