Blog

feb 27

Alaaf: in polonaise voor de transformatie

Een mens heeft van nature een hekel aan veranderingen. Als ik de geleerden mag geloven zijn onze hersenen helemaal niet gemaakt om ver in de toekomst te kijken. Is het eigenlijk niet onze schuld dat we vandaag moeite hebben om stappen te zetten waarvan het effect pas in de... read more →
jan 30

Eigen wooncarrière, eigen verantwoordelijkheid

Consulenten maken vaak mee dat mensen zich niet verantwoordelijk voelen voor hun eigen wooncarrière en daarom een beroep doen op de voorzieningen vanuit de Wmo. Is dat eigenlijk een normale gedachtegang? Wanneer een (jong)volwassene oud genoeg is om op eigen benen te staan, zoekt hij een kamer die past bij... read more →
okt 07

(Sociale) Wijkteams: waarom ook al weer…?

Je ziet ze overal met bosjes uit de grond getrokken worden: sociale wijkteams. Tegelijkertijd lijken ook veel van deze wijkteams weer net zo snel te verdwijnen en dat is best jammer, want er zijn vaak grote financiële en persoonlijke investeringen gemoeid met dergelijke initiatieven. Waar gaat het dan fout? Steeds... read more →
sep 13

Gemeenten nemen regels hulp wél serieus

77 procent van de gemeenten houden zich niet aan de regels voor de uitvoer van huishoudelijke hulp', heeft vakbond FNV Welzijn op basis van eigen onderzoek geconcludeerd.  Hans Scholten, directeur Factum, heeft begrip voor enkele uitkomsten uit dit onderzoek, maar benadrukt dat het onderzoek te eenzijdig is opgezet en nuanceert de uitkomsten. Bekijk hieronder het artikel.
sep 07

Een objectief normeringskader en een gedegen onderzoek?

Met de invoering van de Wmo 2015 hebben veel gemeenten het bestaande normeringskader hulp bij het huishouden aangepast en/of zijn gaan sturen op algemene resultaten. Grootschalige herindicatieprojecten hulp bij het huishouden zijn opgezet en doorgevoerd. De Centrale Raad van Beroep deed uitspraak op woensdag 18 mei 2016. In drie zaken... read more →
aug 03

Gunningssystematiek binnen het sociaal domein

Op dit moment geldt voor alle gemeentelijke inkooptrajecten binnen het sociaal domein het zogenaamde EMVI-principe, de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Bij het EMVI-principe wordt steeds een wisselende verdeling toegekend aan de sub-gunningscriteria prijs en kwaliteit. Een gemeente die in een achterliggende periode kwaliteitsproblemen ondervonden heeft, kent bij het bepalen van... read more →
jul 04

Is dit de bedoeling van de Wmo 2015?

Een maandagmiddag in het gemeentehuis. Voor mij ligt de aanvraag van Joost. Joost is een jongen van 18 jaar met een verstandelijke handicap en ook psychiatrische stoornissen. Hij heeft net zijn school afgerond en wil graag aan de slag bij zijn laatste stageadres om zijn ingezette ontwikkeling verder... read more →