Dit is Nu

Actueel

Speciaal voor jou!

Dit is Nu

Actueel

Speciaal voor jou!

Een blog voor alle ‘externen’ bij de lokale en regionale overheid

4 februari 2020

De adviseurs van Factum Advies zetten zich dagelijks bij hun opdrachtgevers in om de uitdagingen van het sociaal domein het hoofd te bieden. Uitgangspunt van onze adviseurs is altijd het continue verbeteren van kwaliteit, samenwerking op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau met de cliënt/burger als centraal uitgangspunt. Om er als ‘externe’ cq. Flexwerker iedere dag te staan voor opdrachtgevers is geen sinecure. En daarmee is dit een blog geworden voor alle ‘externen’ bij de lokale en regionale overheid.

Onze collega, Laraine Verbakel, is een goed voorbeeld van zo’n (Factum) adviseur. Laraine is momenteel actief in het Brabantse en heeft zich in korte tijd het lokale en regionale speelveld eigen gemaakt en was zo al snel van toegevoegde waarde voor de gemeente en het directe netwerk er omheen. Meerdere dossiers pakt ze op, zoals het ontwikkelen van contractmanagement, het aanpassen van een verordening Wmo en de verbinding zoeken in de regionale samenwerking rondom jeugdzorg.

Het is mooi om te zien hoe ze iedere keer in staat is het te doen lijken alsof ze ergens al jaren werkt. Terwijl de essentie van de externe adviseur juist is na verloop van tijd een andere opdrachtgever te verblijden met hun vakmanschap.

En, hoewel ik in deze blog natuurlijk graag de loftrompet luid voor ons team van Factum adviseurs, bedenk ik me al typende op mijn thuiswerkkamer dat ik graag een moment aandacht vraag voor alle andere ‘externen’ die Nederlandse overheidsorganisaties ondersteunen op tal van onderdelen. Sociaal domein, economie, bedrijfsvoering en financiën, openbare ruimte en veiligheid, bestuur, etc. (By the way, er zijn nog allerlei verbindingen te leggen om de onderlinge samenhang en samenwerking te verbeteren tussen de genoemde onderdelen!)

Als externe adviseur of flexwerker in een andere rol wordt een hoge mate van flexibiliteit verwacht. Zowel werk als privé. Een willekeurige niet gelimiteerde opsomming: Veelal dagelijks verkeershinder en reistijden die soms ver over de 60 minuten enkele reis gaan, bijhouden van maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke kennis, onderhoud zakelijk netwerk en contact met collega’s, het eigen maken van organisatie v/d opdrachtgever en directe netwerk, urendeclaraties invullen, overdrachtsrapportages maken, offertes schrijven en inschrijvingen via de tenderdesks, etc.

En, niet onbelangrijk, afstemming met het thuisfront: ‘Wie haalt de kinderen vanavond op bij de opvang?’, ‘Moet je ook al naar die raadsvergadering volgende week?’ ‘Ik dacht dat die opdracht maar 32 uur was, het is altijd meer’, ‘Wie kookt er’, ‘Wanneer hebben we weer eens tijd voor elkaar?’, etc. etc..

Kortom, ben je werkzaam als extern adviseur, flexwerker, ZZP-er, geef je zelf een schouderklop, je fikst het toch iedere keer maar weer!

Terug naar overzicht

Waar ben je naar op zoek?