Sociaal medische advisering

Onafhankelijk extern advies binnen de Wmo en de Jeugdwet

Uw situatie

Als gemeente doet u onderzoek naar de situatie van de aanvrager, let u op de gevolgen van de beperkingen in het dagelijkse leven, en kijkt u naar het probleemoplossend vermogen van de aanvrager de jeugdige, zijn ouders of opvoeders. Samen gaat u op zoek naar aanwezige mogelijkheden en eventuele oplossingsrichtingen.

Mogelijke vragen voor extern advies:

  • Wat is de mate van belastbaarheid van de betrokkene en de leefeenheid?
  • Zijn de ervaren beperkingen te objectiveren?
  • Wat is de kind-eigen problematiek en welke invloed heeft deze op het gezinssysteem?
  • Is er sprake van beperkingen bij de ouders?
  • Welke invloed hebben beperkingen van ouders op de ontwikkeling en welzijn van het kind?
  • Wat is de noodzakelijke omvang in uren voor de indicatie individuele begeleiding

Uw vraag

Heeft u bij uw onderzoek vragen over het functioneren? Zijn er onduidelijkheden over de omstandigheden? Bent u niet zeker van de meest passende oplossing.

Onze oplossing

Factum biedt ondersteuning bij uw onderzoek op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Onze adviseurs brengen het functioneren in kaart op alle relevante leef-gebieden. Zij maken een heldere analyse van het probleem en onderzoeken in hoeverre de eigen kracht, het sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen een oplossing kunnen bieden. Het onderzoek en advies voldoen aan het zorgvuldigheid- en motiveringsbeginsel, conform Awb. Mocht een maatwerkvoorziening noodzakelijk zijn dan geven zij een onafhankelijk advies waarbij de goedkoopst adequate oplossing voorop staat. Onze adviseurs:

Meer weten?

Factum is een gespecialiseerd advies- en detacheringsbureau op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor advisering in uw gemeente? Neem dan contact met ons op