Waarom FAQT-V?

In 2015 is begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het onderzoek en de uitvoer van individuele begeleiding en dagopvang.

De gehanteerde methoden; de zelfredzaamheidsmatrix, DSM-V en de ICD-ICF bleken weinig ruimte te bieden om problemen en gezins- en omgevingsfactoren volledig in kaart te brengen en

de omvang van noodzakelijke ondersteuning te bepalen. Vanuit de praktijk kregen we het verzoek om hiervoor een methodiek te ontwikkelen. Factum heeft hiervoor samen met professionals uit het veld FAQT-V ontwikkeld.

Wat is FAQT-V?

FAQT-V is een samenvoeging van Frequently asked questions, wat vrij vertaald is als ‘te stellen vragen’ en de naam Factum. De ‘V’ staat voor volwassene. FAQT-V bestaat uit twee onderdelen:

  • Richtlijn voor onderzoek
  • Richtlijn normering
  • ondersteuning bij de evaluatie van de opgestelde doelen

Met behulp van de richtlijn voor onderzoek worden aandachtspunten per resultaatgebied in kaart gebracht. Dit helpt professionals om de situatie van de volwassene en zijn omgeving volledig helder te krijgen. Dit is een voorwaarde om uiteindelijk met de richtlijn normering, gemotiveerd, de omvang van de ondersteuning (begeleiding) te bepalen.

Werken met FAQT-V?

FAQT-V wordt sinds 2016 door veel professionals binnen gemeenten gebruikt. Voordelen met het werken met FAQT-V zijn:

  • uniformiteit in het gesprek en het onderzoek tussen professionals
  • concrete handvatten voor de motivering van het besluit
  • kaders voor het opstellen van nadere (beleids)regels
  • inhoudelijke ondersteuning voor (contract)afspraken met zorgaanbieders