De richtlijn normering is tot stand gekomen door trainingen, cursussen en begeleidingsplannen van diverse zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Er is gekeken naar de duur en het aantal contactmomenten per week in relatie tot de specifieke problematiek van de cliënt. Vervolgens is gekeken naar de algehele duur van de aangeboden training of interventie.

Jurisprudentie zal de normering verder valideren.


Ja, dat kan.

De aandachtpunten per resultaatgebied maken onderdeel uit van het onderzoek en dus ook van het gesprek. Het doornemen en benoemen van de aandachtspunten vergroot het zelfinzicht bij de cliënt en zijn omgeving. Problemen worden immers concreet benoemd en gecategoriseerd in licht, matig en zwaar. We vinden het van belang om te benadrukken dat de aandachtspunten per resultaatgebieden niet bedoeld zijn om te gebruiken als “afvinklijst”.


Het komt inderdaad voor dat de cliënt niet helemaal past binnen het cliëntprofiel. De profielen moeten gezien worden als een richtlijn waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Indien een cliënt op onderdelen van een profiel bijvoorbeeld beter “scoort” dan wordt de normering (het aantal in te zetten uren) daarop aangepast.


Ja dat kan.

Indien er op meerdere resultaatgebieden aandachtpunten liggen dan wordt de normering per resultaatgebied opgeteld. Bij overlappingen van aandachtpunten wordt de normering ook aangepast.


Ja.

Factum heeft een rapportage ontwikkeld die gebruikt wordt als gespreksverslag voor de cliënt en als rapportage voor de professional. Alle onderdelen van het onderzoek zijn hierin verwerkt. Ook ondersteunt de opzet van de rapportage bij de afweging en de motivering van het besluit.


Ja,  FAQT-J , is in ontwikkeling en eind mei 2018 beschikbaar

FAQT-J lijkt op FAQT-V maar is op een aantal onderdelen onderscheidend. FAQT-J kent resultaatgebieden per leeftijdscategorie: er wordt onderscheid gemaakt in: 0 tot 4 jaar, 4 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar. Daarnaast hebben de ouder-gerelateerde aandachtspunten een belangrijkere rol bij het onderzoek en de afweging.