Factum Advies en Stipter slaan de handen in één!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Factum Advies en Stipter hebben de handen ineengeslagen om contractmanagement in het sociaal domein efficiënter in te richten. Daar waar bij gemeenten de focus de afgelopen jaren vooral heeft gelegen op de continuïteit van de zorg verschuift de focus steeds meer naar het professionaliseren van inkoop, informatievoorziening en contractmanagement. 

“Wendy van Dongen, directeur Stipter: We zien dat gemeenten aan het worstelen zijn met het op orde krijgen van de informatievoorziening. Dagelijks spreken wij gemeenten die niet de beschikking hebben over managementinformatie op basis waarvan ze goed contractmanagement kunnen doen. Wij denken heilig dat dit komt omdat gemeenten nog te veel moeite hebben met het op orde krijgen van de administratieve keten”

Gemeente wat willen jullie eigenlijk weten?

Contractmanagement is vooruitkijken, maar daarvoor moet de basis (financiële verantwoording) goed zijn en daarmee de onderliggende processen die ervoor zorgen dat de informatievoorziening op orde is. Door gebrek aan overzicht en managementinformatie richten gemeenten zich dus vooral op financiële verantwoording. Dit terwijl de gemeente vanuit haar regierol aanbieders juist moet faciliteren, motiveren en vooral laten innoveren. Gezamenlijk nadenken over hoe de zorg nog beter kan, waarbij de kosten binnen de perken blijven, is waar het uiteindelijk om gaat. Dit vraagt wel om vooraf goed na te denken over het inrichten van contractmanagement.

“Hans Scholten, directeur Factum Advies: Contractmanagement ligt landelijk enorm onder een vergrootglas. En dat is niet raar gezien de tekorten en het gebrek aan begrip tussen zorgaanbieders en gemeenten. De vraag die ik vaak stel aan gemeenten is: Gemeente weten jullie eigenlijk wel wat jullie willen weten? Doordat dit vaak al niet duidelijk is, ligt de focus bij contractmanagement veelalop financiële verantwoording. Maar waarom? Is het niet veel belangrijker om samen na te denken over hoe we de kwaliteit van de zorg gaan verbeteren? Hoe we samen innovatief kunnen zijn? Hoe we zo goed mogelijk ons beschikbare budget uit kunnen geven? Serieus met elkaar het gesprek aan gaan waar we op willen sturen?”

ECHT contractmanagement

Door de krachten te bundelen combineren we kennis van de markt (zorgaanbieders en gemeenten), juridische aspecten, inkoop, vertaling van afspraken naar administratieve processen en informatieduiding (dashboarding) tot effectief contractmanagement & contractbeheer. Er zijn al verschillende pilots met gemeenten en regionale inkoopverbanden gestart waarbij de combinatie van Factum Advies en Stipter het proces van a tot z begeleidt met als doel om ECHT contractmanagement in te richten zoals het bedoeld is.

Geïnteresseerd in dit concept? Wij vertellen u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie. Neem contact op met Diana Fermont 06-13241847

Hans Scholten

Hans Scholten