Huiskamer Plus: Projecten verbinden in het Sociaal Domein

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Gemeente Echt-Susteren is bezig met een vergaande ontwikkeling binnen het sociaal domein. Dit doet de gemeente door verschillende projecten lokaal te organiseren en te verbinden met reeds bestaande initiatieven of bestaand beleid.

Of het nu gaat om het verbouwen en toekomstbestendig maken van dorps- en gemeenschapshuizen, de ontwikkeling van Sociale Wijkteams of de implementatie van de Huiskamer Plus (dagbesteding nieuwe stijl): niets staat op zichzelf. Er is geen gemeente in Nederland waar inwoners géén mooie multifunctionele gemeenschapsvoorziening willen hebben. Veel gemeenten hebben hier dan ook in geïnvesteerd. Maar wat dan…? De functie en bezetting van die gemeenschappelijke voorziening blijft vaak hangen in het verleden. Niet in Echt-Susteren. In deze gemeente worden deze maatschappelijke voorzieningen direct (mede) in gebruik genomen door Sociale Wijkteams en de Huiskamer (Plus) Projecten.

Huiskamer Plus

De Huiskamer Plus is een alternatieve vorm van dagbesteding die de gemeente heeft ontwikkeld. In de dorpskernen, goedkoper dan de traditionele dagbesteding, met behoud van kwaliteit en verbetering van de beleving (de zogenaamde “wauw-dit-hadden-we-10-jaar-geleden-moeten-hebben-factor”). Zodoende is het mogelijk om een groot deel van de cliënten met indicatie voor de traditionele dagbesteding te laten deelnemen aan de Huiskamer Plus. (1) Initieel zijn deze projecten bedoeld voor mensen met een somatische beperking. In de doorontwikkeling zal er echter gekeken worden hoe een wijksteunpunt -waar thans de Inloop GGZ, de Huiskamer, de Huiskamer Plus en vele andere activiteiten plaatsvinden – als kloppend hart van de dorpskern kan uitgroeien tot bijvoorbeeld een plek waar deskundigheid rondom dementie is gebundeld.

Dementie

Gekoppeld aan de Huiskamer Plus wordt onderzocht of het mogelijk is om inwoners met dementie te laten deelnemen aan de Huiskamer Plus samen met hun mantelzorgers. Het idee is betrekkelijk eenvoudig: mantelzorgers kunnen meedoen en meehelpen met activiteiten, samen met (bijvoorbeeld) zijn of haar partner met dementie. Juist dat stukje ‘samen rustig genieten’ is wat er in de thuissituatie vaak niet meer van komt. Daarnaast kan men hier terecht voor lotgenotencontact in een laagdrempelige en veilige setting. Dit geeft rust, vertrouwen en energie om de dagelijkse ondersteuning thuis vol te kunnen houden. De gemeente faciliteert in dergelijke wijkgebouwen, werk- en overlegplekken voor het Sociale Wijkteam (bestaande uit Wmo-generalisten, wijkverpleging en welzijnswerkers). Hier kunnen bijvoorbeeld ook de Casemanagers van Hulp bij Dementie gebruik van maken.

De cirkel rond…?

Juist die fysieke aanwezigheid in de dorpskernen is van enorm groot belang. Zeker voor een gemeente als Echt-Susteren. In deze landelijke gemeente met een aantal sterk vergrijsde kernen, waar sommige dorpskernen zo’n 10 tot 11 kilometer van het gemeentehuis af liggen, is het noodzakelijk om zorg en ondersteuning daadwerkelijk op korte afstand van ‘thuis’ te organiseren. Door de actieve aanwezigheid van de professionals lijkt de cirkel rond: inwoners met een beperking of ondersteuningsvraag kunnen worden geholpen in hun eigen dorp(skern). Dichtbij de burger; een belofte van de Wmo is hiermee grotendeels nagekomen voor een groot aantal burgers met een beperking. Voor het brede sociaal domein echter niet voltooid.

Eigenwijze mensen

Om deze ontwikkeling daadwerkelijk vorm te geven heb je vanuit de gemeente sterke personen nodig die dit kunnen en willen ontwikkelen: (1) een wethouder met visie en doorzettingsvermogen en (2) een ambtenarenapparaat dat het leuk vindt om een avontuur aan te gaan. Een tikkeltje eigenwijs zijn, helpt ook. Deze randvoorwaarden zijn zeker van toepassing op de gemeente Echt-Susteren.

(1) De Plus staat voor de aanwezigheid van een professional.

Hans Scholten

Hans Scholten