Is dit de bedoeling van de Wmo 2015?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Een maandagmiddag in het gemeentehuis. Voor mij ligt de aanvraag van Joost. Joost is een jongen van 18 jaar met een verstandelijke handicap en ook psychiatrische stoornissen. Hij heeft net zijn school afgerond en wil graag aan de slag bij zijn laatste stageadres om zijn ingezette ontwikkeling verder door te zetten.

Dit stageadres is een café waar de bediening voornamelijk wordt gedaan door mensen met een (verstandelijke) beperking. Dit wordt deels uitgevoerd op basis van Wmo gefinancierde dagbesteding. Joost heeft hiervoor een indicatie, de in deze gemeente genoemde Wmo-begeleiding dagprogramma. Aangezien dit café geen gecontracteerde zorgaanbieder is waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt, wordt de indicatie in de vorm van een persoonsgebonden budget geleverd. Tot zover een helder verhaal. Het dilemma betreft het vervoer van en naar deze dagbesteding. Dit werd voorheen vanuit school geregeld. Bij deze gemeente is bij een persoonsgebonden budget een bedrag van €6,- per dag vastgesteld. Dit café ligt op een dusdanige afstand dat €6,- niet toereikend is voor welk vervoer dan ook. Joost kan niet zelfstandig met OV reizen en is niet verkeersveilig op de fiets. Vanuit de gemeente zijn er geen andere mensen die naar deze dagbesteding gaan, kosten kunnen dus niet worden gedeeld.
Voor Joost met zijn beperkingen is deze dagbestedingsplek ideaal. Verandering vergt veel van Joost. Een nieuwe dagbestedingsplek, dichter bij huis remt zijn ontwikkeling, zorgt mogelijk zelfs voor achteruitgang. Hij kan bij deze dagbesteding in een vertrouwde omgeving blijven werken, doorwerken aan zijn ontwikkeling en samen met zijn begeleiders zoeken naar een toekomstgerichte invulling van zijn dagbesteding. De kans is namelijk groot dat Joost zich verder ontwikkelt en op den duur in een minder intensieve dagbesteding (lees goedkoper!), dichter bij huis, zich staande kan houden.

Wat nu? Jammer voor Joost? Jammer voor het café, zij dienen het vervoer maar te regelen met alle financiële consequenties? Of hebben we hier te maken met een zogenaamde maatwerk-situatie?

De gemeente heeft in deze situatie besloten af te wijken van de regels en afspraken. Er is een toereikend budget verstrekt i.p.v. het standaard vervoersbudget. Voor Joost betekent dit de mogelijkheid om met de regiotaxi te reizen voor de duur van een jaar. In dit jaar dient gezocht te worden naar een geschikte toekomstgerichte dagbesteding in de nabijheid van zijn woonplek.

Hebben we het zo bedoeld?
Is Joost nu zo bijzonder? Is dit nu maatwerk? Schep je hiermee een precedentwerking? Of zijn de gemaakte afspraken, of is de lokale regelgeving niet toereikend?

Deze casus roept vragen op en bevat veel actuele vraagstukken, zoals mate van toereikendheid van een persoongebonden budget. Strekking is dat de gemeenten kaders stellen en afspraken maken met o.a. zorgaanbieders om in deze situatie de Wmo uitvoerbaar te maken. Dit is nodig. Maar…, ‘elk verhaal kent een Joost’. De consulenten hebben hier dagelijks mee te maken.

De continue individuele afweging maakt het werk van de consulent aan de ene kant mooi, aan de andere kant ook geregeld erg moeilijk. Maatwerk begint bij het daadwerkelijk kijken naar de persoon in kwestie, maar zeker ook het toepassen van de gestelde kaders. Bij het besluit van deze consulent wordt Joost niet gestagneerd in zijn ontwikkeling en de gemeente heeft een beheersbare en individuele (maatwerk) oplossing gerealiseerd met bestaande Wmo middelen.

Of het anders kan? Of het anders gebeurt? Zeker…

Blog gebaseerd op feitelijke casus, geanonimiseerd

Janneke Lummen

Senior adviseur Factum Advies

admin

admin