(Sociale) Wijkteams: waarom ook al weer…?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Je ziet ze overal met bosjes uit de grond getrokken worden: sociale wijkteams. Tegelijkertijd lijken ook veel van deze wijkteams weer net zo snel te verdwijnen en dat is best jammer, want er zijn vaak grote financiële en persoonlijke investeringen gemoeid met dergelijke initiatieven. Waar gaat het dan fout?

Steeds vaker merk ik dat in processen en ontwikkelingen de waarom-vraag niet (meer) wordt gesteld. Even teruggrijpen naar een kader of het idee waar het allemaal ooit mee begon. De afgelopen jaren zijn beleidsadviseurs –onder de druk van de transities en de transformatie– vaker gaan zeggen dat we zaken tussentijds wel kunnen bijsturen. Ergens is dat een positieve ontwikkeling; die flexibiliteit hebben gemeenten zich de afgelopen tijd eigen gemaakt. Dit is echter niet volledig vrijblijvend. Bestuurders en beleidsadviseurs moeten zich dan ook beseffen dat, als men tussentijds wil bijsturen, de verwachtingen die aan het begin van een proces zijn uitgesproken en vastgelegd, aangepast dienen te worden: teruggrijpen naar de waarom-vraag is dus onontbeerlijk.

Bij veel sociale wijkteams kan men een vergelijkbare procesgang constateren. Het is het vehicle om de bezuinigingen binnen het Sociaal Domein op te vangen en daarom is het wijkteam leidend voorwerp van vrijwel elke discussie. (Overigens wil ik hier niet mee zeggen dat een wijkteam geen alternatief is in de nieuwe werkelijkheid van het Sociaal Domein, integendeel zelfs). De wijkteams worden meer dan eens ¬een politiek speeltje; voor de politiek is het maar al te handig dat beleidsadviseurs en dergelijke uitvoerende teams flexibel genoeg zijn om “tussentijds bij te sturen”. Ad hoc handelen is het gevolg en het wijkteam bestaat dan bij de gratie van dagkoersen.

Maanden later –als het projectplan met gewenste ‘outcome’ indicatoren weer uit de la wordt gehaald– blijkt bij de evaluatie dat doelstellingen niet gehaald zijn, waarmee het project mislukt is. Eeuwig zonde! Zoveel energie, geld en moeite wordt dan zomaar weggezet als een mislukte poging om (vroegtijdige) ondersteuning te realiseren, terwijl het juist een procesmatige fout is, die eenvoudig opgelost had kunnen worden. Terugpakken en kijken naar de basis, zeker als je tussentijds wil bijstellen: stel die waarom-vraag nog een keer! Welke gedachtegang en redenen lagen ten grondslag aan het opzetten van een sociaal wijkteam? Ondanks het tussentijds bijstellen is het tevens van belang om de oorspronkelijke koers de tijd te geven om tot ontwikkeling te komen. Hiermee wordt voorkomen dat:

  1. geformuleerde doelstellingen niet worden behaald;
  2. (dure) projecten als mislukking worden weggezet en
  3. (en een andere hele belangrijke!!!) gepassioneerde en talentvolle medewerkers met hun ziel onder de arm het gemeentehuis verlaten.
Hans Scholten

Hans Scholten