Meld je aan voor onze

Trainings­dagen

-->

Het pgb in transitie: hebben we geleerd van de fouten?

28 augustus 2020

Vijf jaar terug werd het pgb-trekkingsrecht geïntroduceerd en zaten we midden in de ‘pgb-chaos’. Inmiddels heeft VWS van haar fouten geleerd en werkt zij samen met gemeenten, zorgkantoren en andere betrokken partijen aan de transitie van het pgb naar een gebruiksvriendelijke pgb-portal: PGB2.0. Belangrijk in deze transitie is dat gemeenten tijdig aanhaken, waarvoor de VNG een leer- en voorbereidingsomgeving ontwikkelt.

Het huidige pgb-systeem (PGB1.0) werd in een half jaar tijd in elkaar geflanst. Dit systeem was niet zo zeer gericht op budgethouders. Het was erop gericht dat de SVB de pgb’s uit verschillende wetten kon uitbetalen: Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en waar mogelijk een koppeling met Zvw. Terugkijkend was dit gekkenwerk: nog geen half jaar voordat de nieuwe wetten in werking traden, waren deze door de eerste kamer geloodst en werden standaarden voor het berichtenverkeer vastgesteld. Door gebrek aan tijd -de datum van 1 januari 2015 was heilig- werd het een one size fits all-systeem, met alle gevolgen van dien.

Nadat de grootste mankementen in het systeem waren verholpen en de pgb-dossiers van budgethouders weer op orde waren kon in 2017 weer vooruit worden gekeken. Als vertegenwoordiger namens de G4 zag ik helaas een herhaling van eerder gemaakte fouten: de zorgverzekeraars en zorgkantoren wilden een systeem op basis van de relatief eenvoudige Wlz. Gemeenten gaven aan dat de Wmo en Jeugdwet toch écht iets gecompliceerder in elkaar zitten en dat een nieuw Pgb systeem dit keer wel uitkomst moest bieden voor de extra functionaliteiten die deze wetten vragen. Zorgverzekeraar DSW sneed de pas af door VWS aan te bieden zelf een systeem te bouwen. In de loop van de tijd werd voor het grote publiek duidelijk dat hierbij wederom onvoldoende oog was voor de belangen van de budgethouders met een Pgb op basis van de Wmo of de Jeugdwet.

We zijn nu vijf jaar verder. VWS heeft inmiddels oog gekregen voor de complexiteit van het pgb in de Wmo en de Jeugdwet. Het door DSW gebouwde pgb-systeem is inmiddels overgedragen aan het Rijk waardoor VWS meer sturing kan nemen op de noodzakelijke aanpassingen die de ketenpartijen aandragen. Een harde deadline heeft plaatsgemaakt voor het adagium ‘zorgvuldigheid boven snelheid’. Vlak voor het zomerreces informeerde Minister de Jonge de Tweede Kamer over de doorontwikkeling en invoering van PGB2.0.(1)

Samen met VNG wordt momenteel gewerkt aan een leer- en voorbereidingsomgeving. Dit geeft medewerkers van gemeenten de gelegenheid om het volledige aansluittraject op proef te doorlopen. Denk hierbij aan het oefenen met en leren van de conversie, en ook de aansluiting en de achterliggende processen, zonder de druk van deadlines voor aansluiting op de productieomgeving van PGB2.0.(2)

Deze leeromgeving is vooral belangrijk omdat gemeenten naast de aansluiting op PGB2.0 ook aandacht moeten geven aan een groot aantal andere onderwerpen waarbij eveneens ICT-gerelateerde capaciteit voor moet worden ingezet, zoals het Wmo-abonnementstarief. Je zou wensen dat staatssecretaris Van Rijn en de ketenpartners enkele jaren terug tijd geïnvesteerd hadden in een zorgvuldige voorbereiding.

Terug naar overzicht

Waar ben je naar op zoek?