Meld je aan voor onze

Trainings­dagen

-->

Innovatie Huishoudelijke Ondersteuning

18 april 2023

‘Hoe kunnen wij innoveren om de huishoudelijke ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden voor hen die het echt nodig hebben?’

Op LinkedIn trok mijn post landelijk veel belangstelling van beleidsadviseurs en contractmanagers
van gemeenten. Het beschikbaar en betaalbaar houden van met name huishoudelijke ondersteuning
(HO) staat de laatste jaren flink onder druk. Het systeem kraakt en piept aan alle kanten. Wat speelt
is een toenemende vraag naar HO door de aanzuigende werking van het abonnementstarief Wmo,
oplopende personeelstekorten bij aanbieders HO, het achterblijven van Rijksmiddelen voor
gemeenten (lees compensatie) en oplopende wachtlijsten. Een andere factor om rekening mee te
houden is de toenemende vergrijzing in Nederland. De gemeenten worstelen met de opgave HO en
de noodzaak om te innoveren wordt steeds urgenter.

De huishoudelijke ondersteuning staat al sinds de invoering van het abonnementstarief Wmo (vanaf
2019) onder druk. De aantrekkelijke vaste eigen bijdrage van € 19 per maand heeft een aanzuigende
werking gehad. Met name de aanvragen van HO bij cliënten met een midden en hoger inkomen zijn
flink gestegen (Bron vierde monitor abonnementstarief Wmo.) Per 1 januari 2025 wordt overigens de
invoering van een passende eigen Wmo-bijdrage van kracht waarbij meer rekening wordt gehouden
met de draagkracht van huishoudens. In hoeverre dit daadwerkelijk bijdraagt aan het beschikbaar en
betaalbaar houden van HO zal de toekomst moeten uitwijzen. De Rijksmiddelen zijn hier onderhevig
aan.

Het personeelstekort speelt niet alleen bij de aanbieders van HO maar is ook een gegeven in
bijvoorbeeld de zorg. Waar men vroeger altijd een beroep kon doen op directe toegang tot zorg is
door de krapte op de arbeidsmarkt niet meer zo vanzelfsprekend. Voor wat betreft de aanspraak op
Wmo-voorzieningen is de hardliner ‘Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, nu heb ik een voorziening
nodig, dus gemeente betaal maar (lees samenleving)’ is een killer. De mentaliteit van ‘Ik heb er recht
op’ moet veranderen. De Wmo is alleen bedoeld voor ondersteuning van de meest kwetsbare
inwoners.

Veel gemeenten worstelen met het vraagstuk ‘Hoe kunnen wij innoveren op huishoudelijke
ondersteuning?’ Daarom is het ook van belang dat gemeenten de samenwerking gaan zoeken en
goede ideeën en interventies met elkaar gaan delen en van elkaar leren. Hiervoor is een forum op de
website van de VNG aangemaakt (VNG Forum/Wmo/Innovatie ideeën huishoudelijke
ondersteuning.)

Laat dit vooral een podium zijn om elkaar te informeren over genomen interventies en resultaten.
Gemeenten doen jullie ook mee?

LinkedIn post Johanna Kanis:
LinkedIn post/johannakanis_bijeenkomst-aanbieders-huishoudelijke-ondersteuning-activity-j
6990611202720571392-BH27?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

Terug naar overzicht

Waar ben je naar op zoek?