Letselschade / Herstel dienstverlening

Letselschade / herstel dienstverlening

Sinds 2008 zet Factum haar kennis en expertise in voor letselschade-advies. Sinds 2011 hebben wij een exclusieve samenwerking gesloten met Totaal Support.

Met oplossingsgericht advies ondersteunt Factum cliënten van letselschade om nu en in de toekomst het optimale te bereiken op gebied van wonen, mobiliteit, zorg en welzijn.

Factum treedt op als onafhankelijke partij en adviseert de cliënt, de aansprakelijke partij en de belangenbehartiger rekening houdend met de kaders van de Wmo, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Factum streeft naar kostenbesparende oplossingen.

De Handreiking Zorgschade wordt toegepast in letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag. Het behelst een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken.

Eén van onze experts inhuren?