[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wmo

Het maatschappelijk doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meedoen. Het is de bedoeling dat de burger zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in de maatschappij. Al dan niet met hulp van familie, vrienden en bekenden. Als dat niet lukt, is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Vanuit de Wmo wordt er op diverse fronten ondersteuning geboden, zoals:

Jeugdwet

Vanaf 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Jeugdwet. De kern van de Jeugdwet is om zo vroeg en snel als mogelijk te interveniëren bij jeugdproblematiek. Jeugdigen moeten immers gezond en veilig kunnen opgroeien. Als het de opvoeders niet lukt om daar vorm aan te geven, is een zorgvuldige en deskundige ondersteuning evident. Gemeenten dienen opvoeders altijd serieus te nemen en met respect te bejegenen. Zij moeten altijd het belang van de jeugdige laten prevaleren indien de situatie daarom vraagt.

Gemeenten hebben bij de implementatie van de Jeugdwet de beleidsvrijheid gekregen hoe ze dit willen invullen. Zo zijn er gemeenten die werken met sociale wijkteams maar ook gemeenten die de Jeugdwet binnen het sociaal domein geïntegreerd hebben met de Wmo en/of Participatiewet. De uitkomst van de gekozen werkwijze dient echter hetzelfde te zijn, namelijk dat de opvoeding met een brede blik tegemoet wordt getreden.

Factum is sterk in het maken van de vertaalslag tussen beleid en uitvoering, zodat de dienstverlening efficiënt en vraaggericht verloopt. Ons doel is samen met u de zorg voor de samenleving verder te optimaliseren en te verbeteren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]