Rob de Rek
Coördinator kennis en ontwikkeling

Bel me terug

Rob de Rek
Coördinator kennis en ontwikkeling

Bel me terug

Geld voor zorg moet ook naar de zorg

11 januari 2024

De Almelose wethouder Eugène van Mierlo strijdt al jaren tegen fraude in de zorg. Onlangs boekte hij een opvallend succes en haalde daarmee de landelijke media. Na een aanvankelijke weigering van het Openbaar Ministerie, moet een directeur van een zorginstelling die geld zou hebben verduisterd alsnog worden vervolgd.

Eugène van Mierlo strijdt terecht voor een strenge screening aan de poort. In een interview op Radio 1 laat hij weten dat zorgaanbieders zich kunnen melden bij de gemeente Almelo als uitvoerder van individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Er volgt dan een screening aan de voorkant waarbij bijvoorbeeld VOG’s en diploma’s worden opgevraagd en nagetrokken bij DUO, ook omdat er op internet een handel in diploma’s is. Eenmaal door de poort zijn gemeente en zorginstelling partners van elkaar en wordt er op basis van vertrouwen samengewerkt. Een mooie methode die in Almelo zijn vruchten afwerpt.

Mijns inziens is het ook van belang dat de gemeente na de poort alert blijft. Dit betreft zowel eigen onderzoek naar de situatie van de inwoner als toetsing van het ondersteuningsplan van de zorginstelling.

In 2018 beschreef ik de noodzaak van een goed onderzoek en toetsing om pgb-fraude van niet- gecontracteerde zorgaanbieders tegen te gaan. Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Factum heeft samen met HHM het Normenkader Begeleiding ontwikkeld. Het Normenkader Begeleiding helpt bij een zorgvuldige indicatiestelling van het aantal uren en bij het opstellen van een concreet ondersteuningsplan. Hiermee wordt duidelijk met welk doel, hoeveel ondersteuning moet worden ingezet. Veel gemeenten maken reeds gebruik van het Normenkader Begeleiding en hebben hiermee een concreet instrument in handen voor evaluatie en controle op de werkzaamheden van de gecontracteerde zorginstelling.

Want ook waar op basis van vertrouwen wordt samengewerkt, is evaluatie en controle noodzakelijk.

Ook weten hoe het Normenkader Begeleiding ingezet kan worden voor uw gemeente?

Neem contact met ons op via info@factumadvies.nl.

Terug naar overzicht

Toch nog een vraag?

Neem gerust contact op met

Rob de Rek

Waar ben je naar op zoek?