Dit is Nu

Actueel

Speciaal voor jou!

Dit is Nu

Actueel

Speciaal voor jou!

Vanaf het begin in Wmo

Met welk Wmo vraagstuk kunnen we u vandaag helpen?

Sinds de invoering van de Wmo in 2007 is Factum betrokken geweest bij zeer diverse vraagstukken binnen dit domein. Zo hebben we meegeschreven aan meerdere gemeentelijke Wmo- verordeningen en de daarbij behorende financiële besluiten. Tevens hebben we bij veel gemeenten de afgelopen jaren mogen meedenken en adviseren over vernieuwd beleid inzake de Wmo. Al onze Wmo- adviseurs zijn hbo of wo opgeleid. Om het deskundigheidsniveau te behouden en te vergroten wordt er binnen Factum veel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van de adviseurs. Uw Wmo-vraagstuk is daarom in goede handen bij Factum.

Factum Detachering

Factum detachering

Onze Wmo-consulenten zijn deskundig en zeer ervaren binnen het sociaal domein. 

Een piek in de werkzaamheden? Een tekort aan deskundigheid? Of vervanging nodig door ziekte of verlof? Onze Wmo-consulenten zijn deskundig en zeer ervaren binnen het sociaal domein.

Onze medewerkers hebben een uitgebreide opleiding gehad zodat zij een adequate kennis hebben van de markt. Bovendien zijn zij onafhankelijk en hebben ze een scherpe, kritische blik.

Al onze Wmo-consulenten zijn hbo- of wo-geschoold.

Factum Ondersteuning & Expertise

Factum is meer dan enkel een advies- en detacheringsbureau. Met Factum Ondersteuning & Expertise zijn wij namelijk in staat u, middels onze kennis en expertise, geheel te ontlasten in diverse opdrachten en complexe casussen. Wij nemen de opdracht van u over en geven hem kant-en-klaar terug. Zo breidt u uw capaciteit op een flexibele manier uit.

Binnen de Wmo kunnen wij u ook met de volgende diensten ondersteunen:

 • Sociaal Medisch Advies
 • Tijdelijke case-overload
 • (Her)indicatie projecten
 • Complexe casuïstiek
 • Detavast (werving en selectie, opleiding, instroom)
 • Specifieke expertise/vraagbaak
 • Hulpmiddeleninventarisatie
 • Opleiden en/of coachen van uw eigen personeel
 • Knelpunten in beleid en kwaliteit
 • Productontwikkeling

Heeft u zelf andere ideeën of knelpunten? Neem gerust contact met ons. Samen kijken we hoe we uw vraagstuk het beste kunnen oppakken.

Geschiedenis

Factum bestaat al sinds 1998 en is inmiddels een begrip binnen de sector. Ontdek onze geschiedenis.

Over Factum

Deta-vast

Kunt u die geschikte medewerker niet vinden? Missen potentiële kandidaten te veel kennis of ervaring? Niet voldoende tijd om de potentiële kandidaten op te leiden en te begeleiden? Factum biedt hiervoor de uitkomst: we werven geschikte kandidaten, leiden op en de kandidaat komt na een tijdelijk dienstverband bij Factum -bij geschiktheid- bij jullie in dienst.

 • Werving uitbesteed: geen geschikte kandidaat, geen kosten
 • U bepaalt of de kandidaat start en blijft
 • De kandidaat wordt volledig opgeleid en gecoacht door Factum
 • Alle risico’s bij Factum, zoals bij verzuim
 • Geen overnamekosten
Factum Deta-vast

Sociaal Medisch Advies

Een besluit over een voorziening op grond van de Wmo of de Jeugdwet kan alleen genomen worden
op basis van een zorgvuldig onderzoek. Heeft u in de weg naar het besluit behoefte aan onafhankelijk
extern advies? Schakel dan de professionals van Factum in.

Onze sociaal medisch adviseurs zijn in staat u deskundig te adviseren in het sociaal domein. Daarnaast leveren wij een waardevolle bijdrage aan de behandeling van bezwaar- en beroepschriften of adviseren bij conflictsituaties.

Benieuwd hoe wij dat doen? Download onze brochure of neem gerust contact met ons op.

Download de brochure SMA

Letselschade

Factum zet sinds 2008 haar kennis en expertise in voor herstelgerichte dienstverlening. Wij hebben een exclusieve samenwerking gesloten met TotaalSupport (2011).

Met oplossingsgericht advies ondersteunt Factum cliënten van letselschade om nu en in de toekomst het optimale te bereiken op het gebied van wonen, mobiliteit, zorg en welzijn.

De Handreiking Zorgschade wordt toegepast in letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

Benieuwd hoe wij dat doen? Download onze brochure of neem gerust contact met ons op.

Download de brochure Letselschade

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden?

Bel ons gerust of laat een terugbelverzoek achter

Factum Deta-vast

Jorie Eijkmans

Waar ben je naar op zoek?