Meld je aan voor onze

Trainings­dagen

-->

Sociaal medische advisering

Sociaal medische advisering wordt gebruikt wanneer er een objectieve en onafhankelijke blik nodig is om een aanvraag binnen het sociaal domein opnieuw te beoordelen. Vaak betreft het een complexe vraag waarbij er vragen zijn over het functioneren van de cliënt of bijvoorbeeld omdat er aanvullend onderzoek  nodig is op het onderzoek van de consulent van de gemeente. Bij Factum kunnen we in deze situaties de aanvraag opnieuw beoordelen, met inzet van diverse disciplines om tot een goed besluit te komen

Wat is sociaal medische advisering?

Sociaal medische advisering houdt in dat er door onze adviseurs een advies wordt gegeven over het concreet opstellen van een plan die zorgt voor re-integratiemogelijkheden voor de arbeid. Binnen het sociaal domein wordt het ingezet om door een externe partij opnieuw onderzoek te laten doen naar de aanvraag die bij de Wmo of Jeugd is binnengekomen. Dit met als doel tot een passend en zorgvuldig advies te komen. De gemeente kan dit advies vervolgens gebruiken om tot een goed doordacht besluit te komen.

Sociaal medische advisering wordt uitgevoerd door verschillende disciplines, afhankelijk van de vraag die gesteld wordt. Zo kan een arts worden ingezet of een gedragswetenschapper om de situatie beter in kaart te brengen. Wij werken hierbij nauw samen met de artsen van Ausems en Kerkvliet.

Werken bij Factum

Wanneer is sociaal medische advisering nodig?

Vraagstukken waarbij sociaal medische advisering nodig is en Factum u kan ondersteunen zijn bijvoorbeeld: 

  • Wat is de mate van belastbaarheid van de betrokkenen en de leefeenheid? 
  • Zijn de ervaren beperkingen te objectiveren? 
  • In hoeverre zijn de persoonskenmerken (voldoende) mee gewogen in de besluitvorming?
  • Wat is de problematiek en welke invloed heeft deze op het gezinssysteem? 
  • Is er sprake van beperkingen bij de ouders? 
  • Welke invloed hebben beperkingen van ouders op de ontwikkeling en welzijn van het kind?
  • Wat is de noodzakelijke omvang in uren voor de indicatie individuele begeleiding?

Hoe gaan we bij Factum te werk?

Onze sociaal medische adviseurs zijn in staat u deskundig te adviseren binnen het sociaal domein. Daarnaast leveren wij een waardevolle bijdrage aan de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. Tot slot adviseren wij ook bij conflictsituaties.

Bij het onderzoek vanuit Factum naar de specifieke situatie van de hulpvrager volgen we het stappenplan zoals vastgesteld door het Centrale Raad van Beroep. We hebben dit vertaald in een eigen onderzoek systematiek die we “De integrale route” hebben genoemd. Hierbij volgen we de volgende stappen:

Stap 1. Vaststellen van de hulpvraag

Hierbij bieden we de hulpvrager de mogelijkheid om zijn eigen plan van aanpak naar voren te brengen.

Stap 2. Onderzoek naar de problematiek van de hulpvrager. Dit doen we in twee stappen:

a) De aandoeningen, stoornissen en beperkingen van de hulpvrager worden in kaart gebracht volgens het ICD/ICF model.

b) Er wordt onderzocht welke effecten de beperkingen hebben op de verschillende resultaatgebieden. We gebruiken hierbij de domeinen van de zelfredzaamheidsmatrix.

Stap 3. Vaststellen welke ondersteuning er nodig is. Aan de hand van persoonskenmerken en behoefte wordt vastgesteld welke ondersteuning er nodig is en welke ondersteuning kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie op de onderzochte resultaatgebieden.

Stap 4. De afweging. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk ingezet kunnen worden en welke voorliggende oplossingen beschikbaar zijn. We kijken hierbij naar wettelijk voorliggende oplossingen, algemene voorzieningen en algemeen gebruikelijke oplossingen.

Stap 5. Indien de eigen mogelijkheden, ondersteuning en voorzieningen ontoereikend zijn, wordt er gekeken welke maatwerkvoorziening een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de hulpvrager.

Op deze manier zijn we in staat om op een gestructureerde wijze een professioneel oordeel te geven over de specifieke situatie van de hulpvrager en kan de gemeente met ons sociaal medische adviseurs een zorgvuldig en gemotiveerd besluit nemen.

Neem contact met ons op

Heeft u behoefte aan een onafhankelijke en objectieve blik voor een aanvraag binnen het sociaal domein of over onze manier van werken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

Waar ben je naar op zoek?