Meld je aan voor onze

Trainings­dagen

-->

Privacy verklaring

Factum verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. Factum gebruikt deze gegevens om klanten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over haar aanbod, trainingen of relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt Factum persoonsgegevens om deelnemers te informeren over opleidingen en trainingen en om bijeenkomsten te organiseren. Factum vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Factum gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Factum geeft de door zijn klanten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Factum om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Factum sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Factum adviseert klanten en deelnemers om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat zij van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Bewaartermijn gegevens

Factum bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een overeenkomst of training beëindigd wordt, verwijdert Factum op verzoek de gegevens. Sommige persoonsgegevens moeten voor een vastgestelde periode bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Factum de betreffende persoonsgegevens in ieder geval zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Factum beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals een beveiligde website, mail en gegevensopslag. Factum aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Factum website zijn verbonden. Factum kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van de website www.factumadvies.nlkunnen Factum of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Factum niet met derden.

Verwijderen en weigeren van Cookies

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Vragen of wijzigingen

Voor vragen over het privacybeleid van Factum, of vragen omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met Factum opnemen via bedrijfsbureau@factumadvies.nl.

Wijziging van deze verklaring

Factum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in privacyverklaring. Elke aanpassing zal Factum op deze pagina publiceren.

Laatst aangepast op 24 mei 2018. 

Waar ben je naar op zoek?