Doe de Factum Quickscan
contractmanagement!

Start de scan

Uw partner in het sociaal domein

Het specialistische adviesbureau voor de publieke sector

Het werkveld van de publieke sector verandert snel. Zo zijn taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein sterk toegenomen. Er liggen zowel inhoudelijk als financieel grote uitdagingen. Vraagstukken waar u mee te maken kan hebben zijn:

  • Waar vinden we tijdelijke capaciteit bij het uitvoeren van de Wmo of Jeugdwet?
  • Zijn onze procedures nog wel richtinggevend?
  • Hoe vullen we de implementatie van de Jeugdwet optimaal in?
  • Op welke manieren kunnen we de mantelzorgondersteuning doorontwikkelen?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor het aanbesteden van de Wmo?

Partner voor de publieke sector

Heeft u behoefte aan advies, training en ondersteuning op de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn? Maak dan kennis met Factum, het adviesbureau voor de publieke sector. Wij bieden specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. U krijgt van ons altijd een maatwerkoplossing die bijdraagt aan de kwaliteit van uw organisatie en die van toegevoegde waarde is voor de burger.

Onze adviseurs

De medewerkers van Factum zijn zich zeer bewust van het belang van het inschakelen van hulp en zorg aan burgers via de Wmo en de Jeugdwet. Ons gezamenlijke doel is mensen zo goed mogelijk in staat stellen deel te nemen aan de samenleving. Deze bewustwording is diep geworteld in onze gehele organisatie. Om dit blijvend te borgen, zijn een relevante opleiding en een maatschappelijk en sociaal bewustzijn een vereiste voor al onze medewerkers.

Wilt u weten wat wij voor Uw organisatie kunnen betekenen? Maak dan kennis met Factum en wij zorgen voor een oplossing op maat.

Magazine - Kwetsbaarheid-300x300 px

MOTTO VAN DE WEEK

MOTTO VAN DE WEEK

  Leiderschap verlangt soms systeem-ongehoorzaamheid
Toelichting; In het voorjaar luidde de Kinderombudsvrouw de noodklok over de jeugdhulp. Zij bepleitte een nieuwe aanpak en zei: ‘Belangen van het kind gaan voor op de belangen van het systeem’.
Marco Bunge i.o.v. Factum. 

Deskundigheid

Standaard beleidsplannen en projecten bestaan in onze optiek niet. Het sociaal domein verandert snel. Daarom zorgen wij dat de kennis van onze adviseurs altijd up-to-date is. Zo bent u verzekerd van een deskundig advies op maat.

Integriteit

Plato zei ooit: “Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen.” De zienswijze van deze wijsgeer vertalen wij in onze aanpak. U bent daarom bij ons verzekerd van eerlijkheid en betrouwbaarheid.

Flexibiliteit

Binnen de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn zijn veranderingen aan de orde van de dag. Naast reageren op ontwikkelingen in het vakgebied kunt u erop rekenen dat de adviseurs, trainers en beleidsadviseurs van Factum zich aanpassen aan elke veranderende situatie.

Resultaatgericht

Het blijven richten op het bereiken van het doel is kenmerkend voor de medewerkers van Factum. We streven altijd naar de hoogst haalbare resultaten. Zo profiteert u altijd van onze toegevoegde waarde.

Meer weten over onze diensten?

Meer weten over onze diensten?

Neem contact met ons op