Criteria verlengde Jeugdhulp of toch gewoon maatwerk?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Regelmatig word ik gevraagd om mee te denken bij een casus, door consulenten die zich goed willen voorbereiden op een gesprek met een burger. Zo ook in het geval van Jari. De Wmo-consulent wilde weten of er een overzicht bestaat met criteria om een indicatie Jeugdwet te verlengen. Zij wilde graag weten in welke situaties dit een goede optie is.

Het is nog niet zo makkelijk om hier een concreet antwoord op te geven. Jongeren kunnen inderdaad in bepaalde situaties een beroep doen op verlengde jeugdhulp (artikel 1.1 Jeugdwet). Bij een overgang van de Jeugdwet naar de Wmo is het vooral belangrijk te beoordelen of de jongere klaar is voor een overdracht naar de volwassenenhulp.

Wat was hier het geval: De ouders van Jari hebben zich gemeld bij de gemeente. Jari wordt binnenkort 18 waardoor zijn indicatie vanuit de Jeugdwet komt te vervallen. Jeugdzorgmedewerker Sander heeft Jari het afgelopen half jaar begeleid bij zijn persoonlijk- en sociaal functioneren. Vooral op het gebied van het sociaal functioneren zijn de laatste maanden grote stappen gezet. Zo heeft Jari met behulp van Sander afscheid kunnen nemen van zijn oude vrienden en lukt het hem steeds beter om voor zichzelf op te komen. Sander heeft een evaluatie geschreven waarin hij o.a. aangeeft dat het Jari steeds beter afgaat om zaken bespreekbaar te maken. Jari is gemotiveerd maar ook bang om terug te vallen in zijn oude gedrag.

De Wmo-consulent vraagt of dit zo’n situatie is om de verlengde jeugdhulp toe te passen.

Er bestaan geen lijstjes met situaties of indicaties waarbij verlengen een goede optie is. Of een indicatie Jeugdwet verlengd moet worden, valt of staat met een goed en zorgvuldig onderzoek. Hiervoor is het noodzakelijk dat de situatie (eventuele kind- eigen problematiek en de aanwezige beperkingen per resultaatgebied) goed in kaart wordt gebracht. De consulent zal zich ook de vraag moeten stellen of de noodzakelijke ondersteuning vanuit de Wmo geboden kan worden. Met andere woorden: welke specifieke ondersteuning is er nodig en kunnen de gecontracteerde zorgaanbieders-Wmo deze ondersteuning in natura bieden?

Voor de Wmo-consulent is het dus van belang om te kijken naar de persoonlijke situatie van de jeugdige, het beoogde resultaat en de effecten van een overdracht naar de Wmo op de korte en de lange termijn. In het geval van Jari worden de effecten van de ondersteuning voorzichtig zichtbaar en is het vanwege de geformuleerde doelen niet verstandig om het traject bij een Wmo-zorgaanbieder onder te brengen. Daarom was hier het advies om de indicatie Jeugdwet te verlengen.

Passende ondersteuning adviseren – het blijft maatwerk. En dat is ook het mooie van ons vak!

Rob de Rek

Rob de Rek

Rob de Rek is adviseur bij Factum Advies.